Aktuální zakázky

Přehled zakázek, které vypisuje Waldorská mateřská škola, Dusíkova 1946/3, Praha 6, 162 00

Podrobnosti ke každé zakázce jsou na nástěnce WMŠ nebo u paní ředitelky.

(nabídky se přijímají na adrese WMŠ , na mailovou adresu : skolka@wmsdusikova.cz, nebo telefonicky na čísle paní ředitelky Mgr. Heleny Balákové 777 194 630)


POŽADOVANÝ OBSAH NABÍDKY:

základní údaje o uchazeči

základní cena

termín dodání

 DOLOŽENÍ DOKLADŮ: prokázání oprávněnosti k podnikání

PŘÍJEM NABÍDEK:

na výše uvedené adrese školy písemně,
nebo na e-mailovou adresu školy,
nebo osobně v ředitelně školy

 PLATEBNÍ PODMÍNKY:  platba převodem na účet dodavatele , nebo hotově

DALŠÍ PODMÍNKY:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena,....neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy, právo odmítnout nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

 

 

 

 P Ř E H L E D   N A B Í D E K :

PŘEDMĚT ZAKÁZKY: Výroba a montáž vestavěného dřevěného patra do odpočinkové místnosti (3,9m x 5,1m) třídy Dubů WMŠ, se schody s otevřeným úložným prostorem.

Rozměry patra: Patro ve tvaru „L“ 5100cm x3900cm (vnitřní rozměr -1850cm x3650cm) šířka patra je 1450cm, výška 1500cm + výška zábradlí 75 cm. Tři nosné sloupky o průměru 10-12cm, z vnější strany zakotveno do zdi. Zábradlí vyrobeno z kulatinek o průměru 3 až 5cm v rozestupu dle platných norem. Podlaha -  přírodní dřevo.

Schodiště rozměry: 220 x 60 cm, zábradlí končí u 2 schodu zespoda. Zábradlí stejné jako u patra. Velikost schodů – 60 x cca 26cm, výška schodů dle sklonu schodiště a dle platných norem. Nástupní schod delší a zakulacený.

Police pod schodištěm: rozměr jedné přihrádky v20x š30cm, vyplnit celý prostor pod schody.

Nátěr celého patra : přírodní vosk.

Podrobnější informace na webových stránkách a v ředitelně WMŠ. Dodání a namontování do 31.8. 2017                                                          

 

TERMÍN DODÁNÍ NABÍDKY : do 18.4.2017

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ: nabídková cena s DPH nepřekročí částku  90.000,-Kč

 

POŽADOVANÝ OBSAH NABÍDKY: základní údaje o uchazeči

                                                                 rozpočtové náklady

                                                                 termín dodání

 

DOLOŽENÍ DOKLADŮ: prokázání oprávněnosti k  podnikání

 

PŘÍJEM NABÍDEK: na výše uvedené adrese školy písemně

                               na e-mailovou adresu školy

                               osobně v ředitelně školy

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY: platba převodem na účet dodavatele

                                              50% záloha možná    

                                              po ukončení a předání díla doplatek

DALŠÍ PODMÍNKY:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena,....

neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy, právo odmítnout nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně.

Bližší informace o zakázce podá ředitelka WMŠ.