Průvodce pro rodiče

 

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče.

Nečtěte z něj svým dětem  !!!

Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení .

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti  včas ve školce dozvědí.

Obsah:                                                                                                                                 

  1. 1.      Úvod                                                                                                                         

1. 1.  statut waldorfské MŠ                           

1. 2.  historie naší WMŠ

1. 3.  povinnosti a nároky na učitele ve WMŠ

 

   2.  Svoboda a hranice, láska a respekt

2. 1. Bezhraniční školka?

2.2. Postavení dítěte a dospělého ve společenství waldorfské MŠ

2.3. Jak by měli rodiče ve waldorfské MŠ pomáhat?

2.4. Jaké oblečení musí všechny děti ve WMŠ mít?

2.5. Jaké činnosti a s jakými materiály děláme a proč?

2.6. Rytmus dne

2.6.1. Proč přijít ráno včas a proč je provoz jen do 16:30?

2.6.2. Jak se vítáme, loučíme a proč to děláme?

2.6.3. Proč je důležitá volná hra?

2.6.4. Co se děje v ranním kruhu?

2.6.5. Jaké pohádky dětem čteme

2.6.6. Proč jdeme každý den ven?

2.7.  Slavnosti

 

SLAVNOSTI

 u všech kapitol 3. – 12. jsou podkapitoly:

1. smysl, vznik a historie této slavnosti

2.nosný příběh

3.  dítě a slavnost

4.  rodiče a slavnost

3. Svatováclavské období / září

4. Michaelské období / říjen

5. Svatomartinské  období / listopad

6. Adventní období a Vánoční čas / prosinec                                             

7. Tříkrálové období / leden

8. Masopustní období /únor                                                            

9. Svatodušní období, Morena, Velikonoce, setí semínka / březen, duben

10. Studánky,  Svatojánské období / květen, červen

11. Společné pobyty v přírodě / duben, květen

12. Zahradní slavnost / červen

 

   13.  Ostatní akce ve WMŠ

13.1. rozhovory s rodiči,  třídní schůzky

13.2. jarmark/ krámek na chodbě

13.3. přednášky, semináře

13.4. brigády

13.5. knihovna

13.6. narozeninové oslavy dětí