Sedmikráska

Stránky jsou v tuto chvíli ve stádiu přípravy. Pro další informace prosím kontaktujte PhDr. Jitku Krejčí - jhrek@centrum.cz, 732878214.

Od letošního školního roku 2017/2018 otevíráme v prostorách Klubíku Klub pro děti bez maminek Sedmikráska. Začínáme fungovat od října 2017. Sedmikráska se bude konat ve čtvrtek a pátek dopoledne (od 8-12,30).

Půjde o velmi malou skupinu dětí (maximální počet 7-8 dětí) vhodnou zejména pro mladší věkovou skupinu. O skupinku se budou starat dvě paní učitelky - Jitka a Hanka. Z tohoto důvodu je Sedmikráska vhodná i pro děti, které zatím nemají zkušenost se samostatným pobýváním v dětské skupině bez přítomnosti rodiče. Základní podmínkou je pouze určitá školková zralost (bez plen, schopnost komunikace ...).

Obě paní učitelky mají vzdělání ve waldorfské pedagogice, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání v rámci KRUHu waldorfských mateřských center, působí jako zástupné paní učitelky v podobných waldorfských Klubech pro děti bez maminek (Hnízdo, Včelička) a již pátým rokem vedou Klubík ve waldorfské mateřské školce Dusíkova. Sedmikráska je zřízena jako nezávislá pobočka Rodinného klubu Setkávání (Na Špejcharu 3, Praha 7).

Dopolední program Sedmikrásky vychází ze zásad waldorfské pedagogiky a je v podstatě totožný s programem waldorfské mateřské školy Dusíkova. Je tvořený tak, aby se dětem plynule a organicky střídaly jak části, které jsou organizované, tak části, kde si mohou děti volně hrát a jsou pro ně více odpočinkové. Oběd bohužel není možné zajistit prostřednictvím školky, a tak se rodiče o vaření postupně střídají (při plném počtu dětí to vychází na zhruba jedno vaření za měsíc). Cena za kalendářní měsíc je 2.700 Kč za dítě.