Termíny zápisu 2018 / 2019

Informativní schůzky pro nové rodiče (účast bez dítěte)

1) ÚT 20.2. 2018 od 16:30 do 18:00 

2) ČT 15.3. 2018 od 17:00 do 18:30

Vydávání přihlášek

a) ke stáhnutí na webových stránách WMŠ: nejpozději od 15.3. 2018, nebo na stránkách úřadu MČ Praha 6 (pozor, zde je ke stažení pouze žádost a evidenční list, dotazník je pouze na našich webových stránkách)

vytisknete:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list
 • dotazník WMŠ

b) osobně

 •   na odboru školství úřadu MČ Praha 6 - žádost o přijetí a evidenční list
 • ve WMŠ při informativních schůzkách ( na požádání )

V případě vyzvednutí formulářů na úřadě MČ si dotazník WMŠ vyzvednete a vyplníte při odevzdávání žádostí a ev. listů.

Odevzdání přihlášek - (možnost objednání času schůzky najdete v tabulce na našich webových stránkách od 1.3.2018)

ST. 2.5. 2018 a ČT. 3.5. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin v naší WMŠ - účast dítěte nutná!

 

Rodiče dostanou a na místě vyplní:

 • registrační číslo
 • zápisový lístek
 • 2x potvrzení o účasti
 • žádost o individuální vzdělávání (jen v případě, že o IV rodiče žádají a jsou již v době zápisu rozhodnuti této možnosti využít)

Rodiče odevzdají originál:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list s potvrzením od lékaře 
 • dotazník pro rodiče (pouze ve WMŠ, jiné MŠ ho nemají)
 • potvrzení o účasti - pouze jednu polovinu, druhou polovinu si ponechají
 • k nahlédnutí nutný: občanský průkaz a rodný list dítěte (žádost o přijetí, evidenční list, dotazník WMŠ) , počítejte s krátkým pohovorem (cca 10 – 15 min).

 Možnost nahlédnutí do spisu dne: 9. 5. 2017 od 10:30 do 11:30 hodin v ředitelně WMŠ

Termín zveřejnění výsledků zápisu bude 9.5. 2018 od 12.00

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na budově školy pod registračními čísly dětí, které zákonní zástupci obdrží při odevzdání přihlášek.

„Rozhodnutí o nepřijetí" bude zasláno poštou.

Termín odevzdání zápisových lístků bude 10.5. 2018 od 13:00 do 17:00

 

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce při odevzdání přihlášek. Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá:

 • zápisový lístek.
 • dodatek k přihlášce , podepsaný 2 zákonnými zástupci (který bude ke stažení na webových stránkách ve sekci "formuláře ke stažení" od 4.5.2018)
 • dotazník č.2 (který bude ke stažení na webových stránkách ve sekci "formuláře ke stažení"od 4.5.2018)

Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Termín sejmutí výsledků zápisu

25.5.2018

Poučení

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán v daném termínu, bude Vaše místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií!