Termíny zápisu 2018 / 2019

Informativní schůzky pro nové rodiče (účast bez dítěte)

1) ÚT 20.2. 2018 od 16:30 do 18:00 

2) ČT 16.3. 2018 od 17:00 do 18:30

Vydávání přihlášek

a) ke stáhnutí na webových stránách WMŠ: nejpozději od 20.2.2018, nebo na stránkách úřadu MČ Praha 6 (pozor, zde je ke stažení pouze žádost a evidenční list, dotazník je pouze na našich webových stránkách)

vytisknete:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list
 • dotazník WMŠ

b) osobně

 •   na odboru školství úřadu MČ Praha 6 - žádost o přijetí a evidenční list
 • ve WMŠ při informativních schůzkách ( na požádání )

V případě vyzvednutí formulářů na úřadě MČ si dotazník WMŠ vyzvednete a vyplníte při odevzdávání žádostí a ev. listů.

Odevzdání přihlášek - (možnost objednání času schůzky najdete v tabulce na našich webových stránkách od 1.3.2018)

ST. 2.5. 2018 a ČT. 3.5. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin v naší WMŠ - účast dítěte nutná!

 

Rodiče dostanou a na místě vyplní:

 • registrační číslo
 • zápisový lístek
 • 2x potvrzení o účasti

Rodiče odevzdají originál:

 • žádost o přijetí
 • evidenční list s potvrzením od lékaře 
 • dotazník pro rodiče (pouze ve WMŠ, jiné MŠ ho nemají)
 • potvrzení o účasti - pouze jednu polovinu, druhou polovinu si ponechají
 • k nahlédnutí nutný: občanský průkaz a rodný list dítěte (žádost o přijetí, evidenční list, dotazník WMŠ) , počítejte s krátkým pohovorem (cca 10 – 15 min).

 Možnost nahlédnutí do spisu dne: 9. 5. 2017 od 10:00 do 11:00 hodin v ředitelně WMŠ

Termín zveřejnění výsledků zápisu bude upřesněn

...........................

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na budově školy pod registračními čísly dětí, které zákonní zástupci obdrží při odevzdání přihlášek.

„Rozhodnutí o nepřijetí" bude zasláno poštou.

Termín odevzdání zápisových lístků bude upřesněn

........................

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce při odevzdání přihlášek. Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Termín sejmutí výsledků zápisu

......................

Poučení

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán v daném termínu, bude Vaše místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií!