Změna času divadla Létající koráb na 14,45
15.04.2019
Pozor, pozor!  Divadlo Létající koráb bude už v 14:45 ve třídě Kaštánci.

Jarmark bude nejspíše VENKU
15.04.2019
Milí rodiče, velikonoční jarmark bude zítra - s největší pravděpodobností - venku!   Prosíme, doneste občerstvení do kavárny. (Můžete ho nechat už ráno na balkóně u třídy Jeřabin.)...

Další aktuality...

Vítejte na webu WMŠ

Právě jste se dostali na webové stránky Waldorfské mateřské školy na Petřinách v Praze 6.

Najdete zde informace o chystaných akcích, přehled slavností a rodičovských aktivit. Můžete se také stručně seznámit s waldorfskou pedagogikou a naším pohledem na výchovu dětí.

Základní informace

Naše mateřská škola se nachází ve vilové zástavbě na Petřinách, uprostřed malé zahrady.

Pracujeme se školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola a jsme držiteli mezinárodního statutu WMŠ.

Snažíme se vytvářet prostředí podobné rodinnému, proto jsou v každé třídě děti různého věku a sourozenci spolu. Mladší děti mají možnost napodobovat starší kamarády při různých činnostech, starší se zase učí ohleduplnosti a pomoci mladším. Vždy však pouze doplňujeme péči o dítě v rodině.

S láskou a radostí se o děti stará 12 učitelek včetně ředitelky v pěti třídách (Břízky, Doubci, Lípy, Jeřabiny a Kaštánci), jídlo pro ně připravují ve dvou vlastních kuchyních tři kuchařky a vedoucí ŠJ (jedna kuchyně připravuje klasickou stravu, ve druhé se připravuje strava laktoovovegetariánská), o úklid budovy se starají paní uklízečky a školník.

Provozní doba WMŠ: 7:15 - 16:30
Provoz začíná (7:15-7:45) a končí (15:30-16:30) v jedné třídě, ve školním roce 2018/19 je tento provoz zajištěn ve třídě Lip v prvním patře budovy, kde se scházejí děti z celé MŠ.
Všechny třídy mají svoji provozní dobu od 7:45 do 15:30.

Velmi důležitá je pro nás ochota a možnost rodičů s námi spolupracovat - podílet se na úpravách tříd i zahrady, zajímat se o dění ve školce - např. číst zprávy na nástěnkách :-), aktivně se zúčastňovat setkání Rady rodičů s ředitelkou WMŠ. Setkání - až už jde o vyrábění hraček, dekorací nebo schůzky, probíhají většinou odpoledne nebo v podvečer.

Pro seznámení se s principy waldorfské pedagogiky a lepšího pochopení práce v naší WMŠ doporučujeme prostudovat našeho průvodce a knihy T.Smolkové V úctě přijmout a Od lilie k růži z nakladatelství Maitrea a další knihy, které najdete v naší doporučené literatuře.