Michaelské období (říjen)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

4.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

Svátek sv. Michaela připadá na 29. 9.  tedy den po sv. Václavovi  s kterým má úzkou souvislost.  Je jedním z archandělů, který se těší zvláštní úctě, zmínky o něm jsou v Bibli i Koránu. Michael je nebeským bojovníkem, který přemáhá draka-ďábla a při Posledním soudu váží lidské duše. Proto jej můžeme spatřovat jak drží váhy, meč či kopí nebo přímo zápasí s drakem. V přírodě se vyrovnává den a noc, nastává podzimní rovnodennost, příroda se ukládá ke spánku, ubývá světla a nastává temná část roku. Michael je představitelem vnitřního světla, které nám dává sílu překonat tmu, překážky, ale i sebe sama. Ve všech činnostech se snažíme překonávat sami sebe a naše strachy.

4.2. Nosný příběh

Dětem předkládáme příběhy, které nesou atributy sv. Michaela a zároveň poselství o zkouškách a boji, díky nimž dochází k poznání sebe sama či svého okolí.  Např.: Princ Bajaja, Dvanáctihlavý drak, O zlé koze, O Smolíčkovi apod.

4.3. Dítě a slavnost

  • V Michaelském období posilujeme vůli a pracujeme na ní, podporujeme odvahu a plnění úkolů i těch méně příjemných
  • Vyrábíme ve školce s dětmi v týdnu před slavností korunu, plášť a meč si děti půjčují v den slavnosti, nebo si přinesou vlastní, jak je v které třídě zvykem.
  • Michaelskou slavnost slavíme dopoledne, bez rodičů, neboť od dětí vyžaduje značnou           odvahu. Dopoledne jdeme cestou k místu, kde spí drak. Cestu může projít každý sám či s dalším kamarádem – jak každý potřebuje.  Odměnou za překonání strachu je krásné červené jablíčko a radost z nabité odvahy.
  • Paní učitelky v jednotlivých třídách koordinují spolupráci s rodiči, informují je o výběru místa, kde slavnost bude probíhat, připraví pro rodiče látky na „draka“
  • V den slavnosti si v některých třídách děti mohou výjimečně přinést dřevěný, nebo plastový meč, se kterým potom jdeme na draka.

4.4. Rodič a slavnost

Tato slavnost probíhá dopoledne, takže rodiče jsou pomocníky při přípravě a instalování, tak jak potřebují paní učitelky. Vlastní slavnosti se neúčastní.

  • Rodiče nakupují ty nejhezčí červená jablíčka, (ale mohou  mít i malé stroupky -  ta jak je drak ožehl svým dechem)
  • Rodiče (2-3), po dohodě s učitelkami, připraví cestu pro děti, donesou jablíčka v košíku
  • nainstalují  a po slavnosti deinstalují draka či dračí sluj.
  • Rodiče mohou pomáhat při vlastní slavnosti, většinou však dětmi spíše neviděni, dle potřeb učitelek jednotlivých tříd