Základní informace

Naše mateřská škola se nachází ve vilové zástavbě na Petřinách, uprostřed malé zahrady.

Pracujeme se školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola a jsme držiteli mezinárodního statutu WMŠ.

WMŠ Dusíkova - pohled ulice

Snažíme se vytvářet prostředí podobné rodinnému, proto jsou v každé třídě děti různého věku a sourozenci spolu. Mladší děti mají možnost napodobovat starší kamarády při různých činnostech, starší se zase učí ohleduplnosti a pomoci mladším. Vždy však pouze doplňujeme péči o dítě v rodině.

S láskou a radostí se o děti stará 12 pí. učitelek včetně pí. ředitelky a 4 paní asistentky v pěti třídách (Břízky, Doubci, Lípy, Jeřabiny a Kaštánci), jídlo pro ně připravují ve dvou vlastních kuchyních tři kuchařky a vedoucí ŠJ (jedna kuchyně připravuje klasickou stravu, ve druhé se připravuje strava laktoovovegetariánská), o úklid budovy se starají paní uklízečky a pan školník.

Provozní doba WMŠ: 7:15 - 16:45
Provoz začíná (7:15-7:45) a končí (15:30-16:45) v jedné třídě, ve školním roce 2019/20 je to třída Doubků v prvním patře budovy, kde se scházejí děti z celé MŠ.
Všechny třídy mají svoji provozní dobu od 7:45 do 15:30.

Školné pro rok 2019/20 je 710,- Kč za měsíc, stravné 800,-/měsíčně, děti s odkladem školní docházky (ty, které během školního roku dovrší 7 let) 900,-/měsíčně.

 

Zápis pro školní rok 2020/21 proběhne pravděpodobně v květnu 2020. Na  Informativní schůzky ohledně zápisu jsou vítaní rodiče bez dětí . Tyto schůzky plně nahrazují den otevřených dveří, který se v naší školce nekoná, proto je dobré si najít čas na jednu ze schůzek, jejichž obsah se bude vždy opakovat. Termíny informativních schůzek jsou v úterý 24.3.2020  a ve středu 15.4. 2020, vždy od 16:00 – 18:00 hod.

Přesný datum zápisů, tak i  další potřebné informace najdete na našich stránkách v sekci "zápisy" od února 2020.

 

Velmi důležitá je pro nás ochota a možnost rodičů s námi spolupracovat - podílet se na úpravách tříd i zahrady, zajímat se o dění ve školce - např. číst zprávy na nástěnkách :-), aktivně se zúčastňovat setkání spolku rodičů s ředitelkou WMŠ. Setkání - až už jde o vyrábění hraček, dekorací nebo schůzky, probíhají většinou odpoledne nebo v podvečer.

Při řešení problémů doporučujeme se obracet nejdříve na své třídní učitelky a scházet se s nimi na rozhovorech o dítěti.

Pro seznámení se s principy waldorfské pedagogiky doporučujeme prostudovat našeho průvpodce a předčíst knihy T.Smolkové V úctě přijmout a Od lilie k růži z nakladatelství Maitrea a další knihy, které najdete v naší doporučené literatůře.

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem "WMŠ Dusíkova II" , s registračním číslem Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP. Dotace je čerpána od 1. 4. 2019 do 31.3. 2021 na:

  • plat školního asistenta
  • vzdělávání pedagogických pracovníků 
  • sdílení zkušeností mezi pedagogy.
  •  speciálního pedagoga
  • supervizi pro pedagogy

Cílem dotace je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.