Obsah

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

 1. Úvod
  1. Statut waldorfské MŠ
  2. Historie naší WMŠ
  3. Povinnosti a nároky na učitele ve WMŠ
 2. Svoboda a hranice, láska a respekt
  1. Bezhraniční školka?
  2. Postavení dítěte a dospělého ve společenství waldorfské MŠ
  3. Jak by měli rodiče ve waldorfské MŠ pomáhat?
  4. Jaké oblečení musí všechny děti ve WMŠ mít?
  5. Jaké činnosti a s jakými materiály děláme a proč?
  6. Rytmus dne
   1. Proč přijít ráno včas a proč je provoz jen do 16:30?
   2. Jak se vítáme, loučíme a proč to děláme?
   3. Proč je důležitá volná hra?
   4. Co se děje v ranním kruhu?
   5. Jaké pohádky dětem čteme
   6. Proč jdeme každý den ven?
  7. Slavnosti (u všech kapitol 3. – 12. jsou podkapitoly: Smysl, vznik a historie této slavnosti; Nosný příběh; Dítě a slavnost; Rodiče a slavnost)
 3. Svatováclavské období / září
 4. Michaelské období / říjen
 5. Svatomartinské  období / listopad
 6. Adventní období a Vánoční čas / prosinec
 7. Tříkrálové období / leden
 8. Masopustní období /únor
 9. Svatodušní období, Morena, Velikonoce, setí semínka / březen, duben
 10. Studánky, Svatojánské období / květen, červen
 11. Společné pobyty v přírodě / duben, květen
 12. Zahradní slavnost / červen
 13. Ostatní akce ve WMŠ
  1. Rozhovory s rodiči, třídní schůzky
  2. Jarmark/ krámek na chodbě
  3. Přednášky, semináře
  4. Brigády
  5. Knihovna
  6. Narozeninové oslavy dětí