Svatováclavské období (září)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti  včas ve školce dozvědí.

3.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

Nový školní rok otevíráme Svatováclavskou slavností. Ta se váže ke svátku českého knížete a světce Sv. Václava, patrona Čech a Moravy. Svatováclavská doba je časem společného setkávání, radosti a především poděkování za dobrou  sklizeň a hojnost. O první společně upečený chléb a plody z našich zahrad se podělíme s ostatními třídami.

3.2 Nosný příběh

Dětem je při slavnosti čten,  vyprávěn, nebo hrán příběh o Sv. Václavu, o jeho dětství, jeho činech a dobrých skutcích. Jednotlivé verze příběhu jsou ve Věnečcích.

3.3. Dítě a slavnost

Září je ve školce obdobím, kdy do školky vstupují nové děti a starší a zkušenější se vrací po prázdninách. Koloběh roku si ony samy zažijí v činnostech, v rytmické části (písně, básničky, říkadla), v pohádkách a vyprávěních.

  •  Probíhá adaptace na nové prostředí. Děti se seznamují se zvyklostmi, pravidly, rytmem ve školce, s novými kamarády a učitelkami. Dětem slovně nevysvětlujeme, jdeme jim vždy příkladem. Děti nás dospělé, v tomto věku přirozeně, napodobují.
  • Obilí vymlátíme anebo ručně vybereme zrníčka z klásků. Slámu si uschováme na vánoční řetězy.  Ze zrníček umeleme mouku a z mouky upečeme první chléb, ze zeleniny uvaříme polévku. Nezpracovatelné zbytky skončí na kompostu a zdravá semena ponecháme pro jarní setí. Ovoce nasušíme. 
  • V den slavnosti v každé třídě děti z vína, přineseného rodiči, vymačkávají šťávu. Třídy se vzájemně domluví a společně se v dopoledních hodinách setkají v jedné třídě. Každá třída si přináší svůj chléb, posadí se kolem stolku hojnosti, připraveného rodiči, a poslechnou si legendu o Sv. Václavovi. Zazpívají si a rozdělí se s ostatními třídami o svůj chléb. Den po slavnosti děti s učitelkami zeleninu ze stolku hojnosti očistí a nakrájí do polévky k obědu. Za dobrého počasí se polévka vaří na ohni na zahradě.

3.4. Rodič a slavnost

Rodiče se této slavnosti neúčastní přímo, protože probíhá v dopoledních hodinách, ale pomáhají s přípravou. V průběhu celého září nosí rodiče obilí na mletí, ovoce , zeleninu (mrkev, řepu, brambory, cibuli,...) a další plody  zahrad (ořechy,...) , podzimní květiny na výzdobu třídy.

V den slavnosti:  rodiče přinesou hroznové víno,  v ranních hodinách připraví stolek hojnosti, z přinesených plodu zahrad a polí, v dané třídě dle pokynů učitelek.  Rodiče po slavnosti uklidí stolek  hojnosti a uvedou třídu do původního stavu dle pokynů učitelek. Vlastní slavnosti se rodiče neúčastní, protože děti jsou ještě ve třídě krátkou dobu a zvykají si na svou skupinu ve třídě a tak je dobré zachovat klidnou atmosféru.