Společné pobyty v přírodě (Duben, Květen)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

11.1. Smysl, vznik a historie

Jedná se o společné pobyty rodin s dětmi navštěvujících naši WMŠ s třídními učitelkami. Hlavním cílem je umožnit vzájemné poznávání se, sdílení výchovného působení a rodiče mohou vidět i to, jak se dítě chová ve skupině ostatních dětí. První společné pobyty v přírodě proběhly v roce 1994 díky velkému nadšení tehdejší ředitelky WMŠ a rodičů pro uvedení této myšlenky do života. Setkání má stanovený časový rámec (obvykle jeden týden), rozvrh dne i téma. Probíhá nejčastěji v období Letnic, kdy kvalita tohoto období může být dobře využita  pro rozvíjení myšlenky utváření společenství. V následujících obdobích je pak možné těžit ze společně získaných zážitků. Akci povoluje ředitelka WMŠ. Příprava  pobytu probíhá pod vedením třídním učitelek, vše důležité a potřebné (rytmus, řád…potřebné vybavení…) se sděluje na třídních schůzkách.

11.2. Dítě na společném pobytu

 • dítě při společném pobytu v přírodě intenzivně posiluje svoje fyzické tělo
 • děti velmi posilují sociální vztahy mezi sebou, ale i ve vztahu k dospělému
 • témata – se mohou vztahovat k charakteru místa, období, vyprávěné pohádce, pověsti či příběhu…
 • rozvrh dne – dopoledne je téměř totožný s rytmem v mateřské škole, veškeré aktivity probíhají venku, dovnitř se uchylujeme pouze v případě velmi nepříznivého počasí, pouze za přítomnosti paních učitelek
 • děti zažívají nové hranice a pravidla, je to pro ně zkouškou po roce ve školce
 • programu se účastní pouze děti které právě navštěvují mateřskou školu, ne děti mladší, ani starší

11.3. Rodič a jeho role při společném pobytu

Bez přítomnosti rodičů není možný pobyt dítěte na této akci. Pomoc rodičů je velmi vítaná a žádoucí. Rodiče mohou, na žádost třídních učitelek pomoci s organizačním zajištěním.

 • Najít místo – vždy po konzultaci s paní učitelkou. Rozhodující by měla být cena pobytu, příroda v nejbližším okolí, kapacita ubytovacího zařízení a jeho vhodnost pro rodiny s dětmi ( samostatné pokoje pro rodiny, společenská místnost…), bezpečnost budovy a nejbližšího okolí pro děti, vstřícný personál, zdravá kuchyně, (pozor na platby za neobsazená místa a podmínky storna)
 • čas – okolo Letnic, včasnost rezervace pobytu (někdy i rok předem)
 • personální zajištění – pomoc ze strany rodičů -  zdravotník, zástupce rodičů pro podpisování smluv,…
 • Na první večerní schůzce v místě pobytu je vhodné zopakovat dohodnutá pravidla – co, kdy, kde, jak…zvláště důležité je např. předávat si děti z ručky do ručky, stanovit rozvrh dne, předběžný rozvrh týdne, vybrat z řad rodičů zástupce pro komunikaci s personálem i učitelkami a rodiče zaručují  dodržování pravidel stanovených na této schůzce
 • rodiče pro své dítě zajišťují dostatečný čas na regeneraci v náročném týdnu
 • Odpolední program zajišťují rodiče po konzultaci s učitelkami ( ve spolupráci). 
 • Večerní čas je určen pro společné rukodělné tvoření (šití skřítků a jiných lesních bytostí,…), sdílení výchovných a dalších témat, přípravu divadelního představení, které rodiče připravují a  hraje se na konci týdne. Téma pohádky je vždy dáno po dohodě s třídními učitelkami.
 • Rodiče po večerech pro své dítě chystají lesní bytost, skřítka, vílu, kterou mohou ušít, nebo vyřezat ze dřeva a tu děti na konci týdne naleznou v domečcích, které si celý týden staví v lese
 • Rodiče pro děti celý týden připravují pohádku, kterou jim poslední den společného pobytu zahrají