Semináře a přednášky

 

  SEMINÁŘE,

které se pravidelně otvírají každoročně dle nabídky na webových stránkách v  odkazech níže

 

  

  • SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY PRVNÍHO SEDMILETÍ

Seminář je otevřený pro ty, kteří chtějí věnovat svou péči dětem v předškolním věku, nejen pedagogům, ale i rodičům a dalším zájemcům. Cílem semináře je probudit v účastnících vědomé uchopení sociálního procesu, který probíhá při setkávání vychovatele a malého dítěte.

awms.cz

  • WALDORFSKÝ SEMINÁŘ PRAHA

Na valech 20
160 00 Praha

Seminář systematicky rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem. Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v ČR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je akreditováno u ministerstva školství. Studium semináře je otevřeno všem zájemcům.

waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz

 

  • AKADEMIE SOCIÁLNÍHO UČENÍ TABOR

Španělská 10
Praha 2, 120 00 

Škola v Praze poskytující pomaturitní denní i dálkové studium léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie, waldorfské pedagogiky a dramaterapie. Též nabízí programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

akademietabor.cz

 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE:

  • Ve školním roce 2017 / 18 se pro rodiče z naší mateřské školy připravuje soubor přednášek o školní zralosti a připravenosti předškoláka. Termíny jednotlivých přednášek budou upřesněny během listopadu 2017.
  • WORKSHOP LESNÍCH HER

    pozvánka na víkendový workshop lesních her, který pořádá nezisková organizace Otveřený prostor, z.ú. na konci května v Trpoměchách u Slaného.  O workshopu se můžete dočíst více na našem webu: lesní hry_pozvánka <http://otevrenyprostor.cz/2017-04/proc-lesni-hry/>, lesní hry_přihláška <http://otevrenyprostor.cz/udalosti/vikendovy-workshop-lesnich-her-s-danielem-yabsleym/> 

 

PhDr. Marek Herman:

externě přednáší na Universitě Palackého v Olomouci a VŠE Praha teorii osobního rozvoje. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. Soňou Hermochovou se také podílel na vzniku programu „Dokážu to?“. Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů. „Když se vrátíte domů, tak vás to vždycky pohladí“ je jednoduchá myšlenka, která ho pohání a spojuje všechno, co dělá.