Svatomartinské období (listopad)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

5.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

Svátek svatého Martina (11. 11.) patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.

Tento svátek si v listopadu připomínáme i my v naší WMŠ, smyslem slavnosti je umět se rozdělit s bližním, myslet více na druhé, pěstovat pocit soucitu a sounáležitosti, vzájemně si pomáhat a mít k sobě úctu.

5.2. Nosný příběh

Příběh o svatém Martinovi je vyprávěn v mnoha verzích, my ho můžeme najít i ve věnečcích. Dalšími příběhy s motivem dělení se a obdarování můžeme najít v pohádkách: O děvčátku s lucerničkou, Zlaté hvězdičky (B. Němcová), O pasáčkovi a ovečce…

5.3. Dítě a slavnost

 • v dětech pěstujeme pocit sounáležitosti, porozumění, umění se rozdělit s druhým  (dělení se o martinské rohlíčky)
 • součástí martinské slavnosti je výroba a obřad rozsvícení lampionu - darování a přijímání světla (darované světlo rozdáváním neubývá)
 • děti také vydlabávají dýni,  kterou během  martinské slavnosti  rozsvítí pomocí svíček,  které opět symbolizují vnitřní světlo v nás (světlo v našem nitru, které musí být posilováno)
 • V den slavnosti: v podvečer se sejdou  paní učitelky  a děti se svými  bližními a společně shlédnou divadelní  představení  o svatém  Martinovi. Po skončení divadla se děti rozdělí o martinské rohlíčky se svými blízkými, následuje rozsvěcování lampionů a společný odchod do Markéty (blízký ovocný sad), kde se děti vydávají do zimy a temnoty hledat Martinovo poselství. Čekání na Martina si celá školka zkracuje společnými písněmi, všichni doufáme, že zase přijede na bílém koni. Pokud Martin přijede, pouze projede kolem nás, děti by si měli v srdci odnášet obraz, který právě viděli, který by měl zůstat zahalen tajemstvím, proto kůň s jezdcem „pouze“ projede v dostatečné vzdálenosti od nás. S úctou ho sledujeme a nevydáváme se ho honit, ani na něj pokřikovat.

2.4. Rodič a slavnost

Tato slavnost je první ve školním roce, kterou slavíme společně s rodiči ve večerních hodinách. Rodiče se podílí na přípravě, stejně jako paní učitelky.

 • pokud učitelky v jednotlivých třídách poprosí, rodiče pomáhají s doděláváním lampionů, koupí dýně i jejím vydlabáním
 • rodiče v každé třídě se před slavnosti připravují divadlo o sv. Martinu dle zvyklostí v dané třídě, které potom hrají na počátku slavnosti, většinou je to formou stínohry.
 • před slavností se minimálně 1x sejdou muzikanti ze všech tříd a mají společnou zkoušku
 • rodiče zajišťují organizaci při zapůjčení koně a koordinují jeho příjezd při slavnosti
 • během této slavnosti  rodiče zodpovídají za své děti a  neměli by děti fotit, natáčet.
 • rodiče se spolu s dětmi a učitelkami shromáždí v sadu kolem rozsvícených dýní a při čekání na Martina zpívají a hrají písně se zpěvníčků, které je možno si zakoupit ve školkové knihovně, viz. poslední kapitola průvodce
 • celou slavnost  provází  tajemná  a   poklidná atmosféra. Rodiče pomohou této náladě tak, že nenechávají děti běhat za koněm a to ani starší sourozence aby nebyla narušena  atmosféra slavnosti, která patří hlavně těm malým