Zahradní slavnost (červen)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

V posledním měsíci školního roku máme dvě slavnosti, slavnost zahradní a Svatojánskou. Popíšeme si je jednotlivě. Začneme zahradní slavností, která je obyčejně v první polovině června.

12.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

neboli Slavnost loučení ze školáky“ slavíme společně s rodiči a je velkolepé uzavření prvního sedmiletí ve školce. V plné vážnosti přiznáváme předškolákovi jeho postavení a necháváme ho projít symbolicky branou do dalšího sedmiletí. Každý školák je „ošerpován“, pasován růží na školáka a dostane na památku třídní fotoknihu.

12.2. Nosný příběh

Na zahradní slavnost je vybírána  pohádka, kterou připravují vždy rodiče. Na „Společném pobytu  v přírodě“ (viz. kapitola č.11.)  připraví rodiče dětem pohádku a již předem paní učitelky určí, která třída bude svou pohádku hrát na zahradní slavnosti. Pohádka je obyčejně zařazena do programu po  šerpování předškoláků a občerstvení. Hraje se za dobrého počasí na zahradě WMŠ, nebo za nepříznivého počasí v jedné ze tříd.

12.3. Dítě a slavnost

 • budoucí školáci si intenzivně uvědomují svoje jedinečné postavení mezi ostatními dětmi
 • dokončujeme s dětmi všechny opakující se činnosti, předškoláci si plně uvědomují konec jedné etapy, nejen konec školního roku
 • s dětmi dokončujeme tkaní taštiček, či penálků, které jsme započali na začátku kalendářního roku. Je to výsledek jejich leckdy první dlouhodobé práce, velikého úsilí, soustředění, přemáhání a sebezapření.
 • děti si také dokončují knoflík na taštičku a ozdoby na šerpy, kterými budou ošerpovány
 • děti podnikají poslední návštěvy jiných tříd, aby mohli zažít atmosféru v ne zcela  „domácím  prostředí“ a zakusit jinou autoritu.
 • předškoláci jsou schopni vědomě přijmout pravidla a uvědomují si plně hranice za které se nemůžou pustit
 • v některých třídách si předškoláci vyzkouší odloučení od rodičů a přespí spolu s učitelkami ve školce

12.4. Rodič a slavnost

naZahradní slavnost je třeba zajistit několik úkolů, které si mezi sebe rozdělují rodiče a učitelé ze všech tříd:

 • stužkování předškoláků sikoordinují paní učitelky jednotlivých tříd
 • na  stužkování předškoláků je třeba vyrobit šerpy (každá třída si zajišťuje sama, většinou šije někdo s odcházejících rodičů dle zadání paní učitelek )
 • taštičky pro předškoláky (viz.výše)
 • ročenka / fotokniha pro předškoláky (vyrábí profesionální fotograf, platí se obvykle z třídních fondů a doplácí Spolek rodičů)
 • kytky - růže  (kupují se společně pro všechny předškoláky, kupuje dobrovolník z řad rodičů, platí se ze Spolku rodičů, nebo pokud se poštěstí, tak z grantů)
 • zdobení stanů a brány, kterou předškoláci procházejí (zdobí rodiče z jedné třídy v den slavnosti )
 • na hudební doprovod, který doprovází stužkování všech tříd je třeba vybrat zpěváky a muzikanty do rodičovského sboru, který celou slavnost doprovází,  zkoušky sboru budou předem, vede  je jeden hudebně zdatný rodič,  kdo nemá zpěvníky, ve kterých je celý repertoár, může je zakoupit ve školkové knihovně
 • divadlo  -  viz. kapitola 12.2.
 • dražbola kterou pořádá Spolek rodičů při WMŠ  je kombinací tomboly a dražby. Veškeré finance jdou na účet Spolku. Vybírají  se peníze na celý příští rok. Z tohoto účtu se platí např. kůň na Sv. Martina, pravidelné poplatky AWMŠ, divadla i výlety pro děti, nadstandartní waldorfské pomůcky, charitativní činnost apod..
 • technické zabezpečení slavnosti - koordinátor je p.školník, nebo jiná osoba jím pověřená
  • stavění stanů a vynášení laviček ráno  odpo před slavností a jejich opětovné uklizení po slavnosti (dva siláci z každé třídy řad rodičů)
  • příprava ohně – dřevo, volání hasičům, opékací klacky (jeden ohnivý muž)
  • úklidová četa z řad rodičů  nachystá pytle na tříděný odpad, během celé slavnosti zajišťuje úklid po celé zahradě WMŠ (z každé třídy jsou zvolení 2 dobrovolníci do týmu )
  • jidlo a pití na slavnost dodávají všichni rodiče , učitelky i paní kuchařky z WMŠ, pověřené odpovědné osoby potom vydávají během slavnosti na „švédské stoly“
   • napéct sladkého, slaného, dle chuti, přineste tolik, kolik sníte, pak zbyde na všechny (kdo nepeče, nestíhá, koupí ovoce, zeleninu, nakrájenou umytou dodá), jídlo se nosí v den slavnosti, skladuje v „Kubíku“(místnost v přízemí budovy)
   • pití není nikdy dost, kdo může, donese mošty, vody,(nejlépe systém mošty v krabicích, co se z nich rovnou točí do kelímku), možnost zapojení  kávovaru (je třeba odpovědnou obsluhu z řad rodičů), školní jídelna dodá várnici s čajem a kelímky
   • je možno koupit a prodávat nealko piva , výdělek jde opět na účet „Spolku rodičů“
   • služba u buřtů – u ohně je pod stanem stolek s buřty, jablíčky , kečupy, hořčicí, chlebem skořicovým cukrem (vše dodá školní jídelna) - nutno u něj stát a vydávat vše a mít pod kontrolou opékací klacky, udržovat vše v pořádku