Šablony

   

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem "WMŠ Dusíkova" , s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004822. 

Dotace je čerpána od 1. 4. 2017 do 31.3. 2019 na:

  • plat školního asistenta
  • odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči
  • vzdělávání pedagogických pracovníků s tématem inkluze
  • vzdělávání pedagogických pracovníků s tématem osobnostně
  • sociálního rozvoje
  • sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Cílem dotace je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.