Další organizace ve WMŠ, odkazy a literatura

14.1. Klubík, mateřské centrum

14.2. Další služby WMŠ

14.3. Literatura

14.4. Odkazy

14.1. Klubík, mateřské centrum

Klubík v Komůrce v přízemí budovy WMŠ určený pro rodiče s malými dětmi (nejčastěji jsou to děti 0-4 roky). Klubík nabízí pravidelná setkávání v duchu waldorfské pedagogiky pro nejmenší děti, vytváří otevřené společenství rodičů s dětmi. O pravidelný program v klubíku se starají maminky, jejichž starší děti dochází do školky. Většinou se maminky setkávají 1x až 2x týdně, podle zájmu rodičů a mají připravenou  rytmickou část, kdy zpívají v kroužku, učí se  básničky a písničky v rytmu roku, hrají jednoduché hry a procvičují prstíčky při prstových hrách (vařila myšička kašičku.  Především pro rodiče je připravená tvořivá dílna,kdy se mohou naučit vyrobit pro děti hračky, dekorace do interiéru. Děti pokud chtějí, tvoří taky, nebo mají volnou hernu, všechny hračky jsou ze dřeva nebo z přírodních materiálů. Všechny aktuální informace jsou na webu WMŠ.

14.2. Další služby WMŠ

Školka nabízí rodičům v prostorách WMŠ služby některých odborníků (logoped, homeopat, léčebná eurytmistka,…). Kdo v daném školním roce a za jakých podmínek služby nabízí, je vždy možno vyčíst na webových stránkách WMŠ.

14.3. Literatura

Tento průvodce je ryze praktický a není v něm prostor pro zabíhání do hloubky antroposofie ani waldorfské pedagogiky. Dozvíme se v něm kdy, co a jak děláme. Ale není v něm vždy do podrobně popsáno proč. Mělo by být v zájmu každého rodiče a vychovatele, aby se dozvěděl  více a toto „proč“ si doplnil sám.  Nestačila by ani příručka, ani jedna celá kniha na vysvětlení tak širokého tématu. Tyto knihy jsou již napsány odborníky doslova „na slovo vzaté“. Zde Vám předkládáme některé z nich, další můžete najít v naší knihovně, na webových stránkách, nebo v knihovnách dalších institucích, které najdete na webu WMŠ.

Při čtení těchto knih je třeba nezapomínat na to, co platí pro waldorfskou pedagogiku předškolního věku, že je třeba prožit si vše na vlastní kůži, přijít a být účasten všech aktivit ve společenství svých tříd.

Seznam nejzákladnější literatura je zde.

14.4. Odkazy

Odkazy na další waldorfské organizace, mateřské i základní školky, antroposofickou společnost a na aktuální semináře je možno najít zde.