Tříkrálové období (leden)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

7.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

Svátek Tří králů je spojen s koncem Vánoc a začátkem nového roku. Dvanáctidenní období Vánoc končí 5. ledna večerem tříkrálovým. Následující den 6. ledna začíná nový svátek, zasvěcený Třem králům. Po Třech králích začíná období masopustního veselí.  6.leden je také dnem křtu Krista v Jordáně. Až do 4. století se slavily křesťanské Vánoce v tento den jako zrození Krista.                                                                                                                            Tři králové, tři mágové nebo spíše mudrci (z řeckého „ magoi“) - zástupci indické, perské a egyptské kultury - objeví hvězdu a rozpoznají v ní božské znamení. V písmu se neuvádí počet mudrců (počet kolísá od dvou do dvanácti). Vydají se na cestu do Jeruzaléma a jak praví legenda, ptají se, kde naleznou právě narozeného krále, aby se mu mohli poklonit. Dozví se o tom král Herodes a posílá je do Betléma, aby mu dali vědět, až ho naleznou. Mudrci naleznou dítě a spatří v něm božského krále. Pokloní se mu, předají mu svoje dary : Kadidlo: směs vonných dřevin, myrhy, semínek, sušených květů, symbolizuje spojení s nebem, úctu, oddanost, myrhu: ztuhlá vonná pryskyřice z keře myrhovníku  a   zlato jako symbol moudrosti, čistoty, ušlechtilosti a bohatství, spojení s duchem, má léčivé účinky. V noci se králům zdá sen, že se nemají vracet k Herodovi, a tak odcestují zpět. Na dveře se píše K M B a letopočet, což znamená počáteční písmena slov Christis mansionem benedicat (Bůh žehnej tomuto domu).

7.2. Nosný příběh

Ve věnečku, ale i jinde najdeme příběh o  hvězdě a mudrcích, který dětem vyprávíme i hrajeme, také si ho děti sami prožijí ve Vánoční hře, která je po Novém roce obohacena o příběh tří králů.  Naším úkolem v této době je harmonizace našich vnitřních sil, rozumu, citu a vůle.     Dalšími příběhy mohou být: 12 měsíčků, paní Hole, kačenka Schingebiss,…          

7.3. Dítě a slavnost

Tříkrálová slavnost se slaví 6. ledna či v těsné blízkosti  tohoto dne.

  • Děti prožijí nejprve chystání slavnosti – pečení koláče, přípravu kostýmů, zpívání tříkrálové písně. Poznají příběh o třech mudrcích a hvězdě.
  • Poté opakování vánočního příběhu o narození Ježíška s příchodem tří králů s dary.
  • Vyrábíme si  také z papíru královské koruny a kometu. 
  • Rozdělíme role, poté se děti obléknou do kostýmů, tři králové dostanou pláště: modrý plášť - Baltazar, červený - Melichar, zelený - Kašpar a hrajeme vánoční hru o narození Ježíška, zpíváme novoroční koledy.
  • V nejbližších dnech také navštívíme kostel v břevnovském klášteře a prohlédneme si betlém, zazpíváme koledy i tam.
  • Ráno s  dětmi v některých třídách paní učitelky pečou tříkrálový koláč (kynutý, z lineckého či jiného těsta) s nějakou náplní a zdobíme ho postavami tří králů a hvězdiček vykrojenými z těsta. Do koláče se zapečou tři velké fazole (dvě bílé a jednu černou). Při svačině, ten kdo najde ve svém kousku fazoli, stává se ve Vánoční hře králem. 

7.4. Rodič a slavnost

  • do každé třídy přicházejí tři králové v dopoledních hodinách. Již několik let tradičně tuto roli přijímají tatínkové ze tříd, zazpívají, popřejí do nového roku a napíší přání na dveře či bránu do třídy.