Masopustní období (únor)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

8.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

Po temném zimním období se vláda Slunce opět navrací. Příroda se probouzí a mezi lidmi nastává uvolnění.

Čas od Třech králů do Popeleční středy je nazýván Masopustem (název je překladem latinského carne vale=dáme masu sbohem). Je velmi starým předkřesťanským svátkem spojeným s očekáváním návratu jara. Je obdobím nevázaného veselí, tancovaček, zabíjaček, svateb, maškarních merend a průvodů. Ten den se nepracovalo a již od rána chodily po vsích průvody maškar s muzikou. V těchto masopustních průvodech se často objevovalo parodování neoblíbených úřed­níků, některých profesí i lidských vlastnos­tí směšnými maskami. Vzpouru proti spo­řádanému životu dokládala účast bláznů a fantastických postav. Lidé prostě chtěli sla­vit masopust svobodně a bez zábran a ne­nechali si toto právo vzít.

Přestrojování lidí do masek však nebylo jen lidovou zábavou, ale lidovou magií k zajištění bohaté úrody, plodnosti a hojnosti po celý rok.  V masopustním pečivu, především ve žlutých, dokulata tvarovaných a tukem lesknoucích se koblihách, můžeme vidět podobu navracejícího se slunce. Následovala Popeleční středa a s ní 46denní přísný půst až do Velikonoc.

8.2. Nosný příběh

Nosný příběh v masopustním období není pevně stanoven, ale nejčastěji jsou to pohádky plné veselí a radosti, a nadbytku jako například „Jak dědek měnil, až vyměnil“, O koblížkovi, Zlatá Husa, Obušku z pytle ven, Obušku z pytle ven, Tři přadleny, …

8.3. Dítě a slavnost

  • Prostory celé školky zkrášlíme pestrobarevnými řetězy z papíru, veselými postavičkami tancujících medvědů a jiných masek.
  • V ranním a kruhu každé třídy zazní masopustní písně a tanečky s doprovodem orffových nástrojů, odráží se veselí, které kontrastuje s blížící se popeleční středou. Chystáme se na masopustní průvod. Můžeme si vyrobit i vhodný hudební nástroj, jako je např. fanfrnoch.
  • V den slavnosti se v odpoledních hodinách vypravíme spolu s rodiči průvodem od školky na masopustní obchůzku, která může být ukončena např. v areálu Vojenské nemocnice u altánku, kde potěšíme muzikou i domácími koblížky nejen naše děti, ale například i pacienty z nemocnice.

8.4. Rodič a slavnost

Rodiče jsou do dění a příprav slavnosti plně vtaženi. Protože je tato slavnost odpoledne, tak jsou rodiče plně odpovědni za své děti! Téma masopustu volí každý rok paní učitelky, jednou jsou tématem lesní bytosti, jednou broučci a berušky, rytíři a princezny, ……

  • Rodiče společně se svými dětmi si doma vyrábějí masky na dané téma, dětem ani dospělým by neměla maska zakrývat obličej.
  • Rodiče se scházejí  k nácviku písní a hudebního doprovodu, během celého masopustu potom doprovází průvod muzikou
  • Doma pečou sladké šišky i kobližky
  • na jedno odpoledne v roce se spolu se svými dětmi stávají  kominíky, pekaři, medvědy, ženichy i nevěstami, broučky i rytíři, šašky i muzikanty,...