Doporučená literatura

VĚNEČEK 2002, 2003, 2011... jaro, léto, podzim, zima - sborníky básniček, písniček, her, návodů na rukodělné činnosti i odborných textů určené pro vnitřní potřebu rodičů a učitelek WMŠ

BOM, P., HUBER, M.: Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let. Hranice, Fabula 2005. ISBN 80-86600-25-4.

CARLGREEN, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991. ISBN 80-900307-2-6.

GLÖCKLER, M., GOEBEL,W.: Hovory o dětech, Praha, WALD Press 2012, ISBN 978-80-903931-7-2

GRUNELIUSOVÁ, E., M.: Výchova v raném dětském věku. Praha, Baltazar 1992. [1]

HEYDEBRRAND, C. von: O duševní podstatě dítěte. Praha, Baltazar 1993.

LIE2VEGOED, B., C., J.: Vývojové fáze dítěte. Praha, Baltazar 1992.

SMOLKOVÁ, T.: Dítě v úctě přijmout. Praha, Maitrea 2007. ISBN 80-903761-2-6.

SMOLKOVÁ, T.: Na cestě od lilie k růži. Praha, Maitrea 2008.ISBN 978-80-87249-2-4.

STEINER, R.: Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily, Opherus 2003. ISBN 80-902647-8-6.

STEINER, R.:  Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. 2. vydání. Praha, Baltazar 1993.

WIRZ, D.: Výchova začíná vztahem. Brno, Akademické nakladatelství CERMâ 2007. ISBN 978-80-7204-503-7.

Erika Christakis, Nicholas Christakis: Want to get your kids into college? Let them play. CNN