Historie

Mateřská škola byla postavena na pozemcích, které byly využívány převážně jako ovocný sad. Jeden z vlastníků se věnoval povoznictví, druhý choval drůbež.

Do roku 1991 to byla taková normální klasická mateřská škola.

Na počátku dnešní pětitřídní waldorfské MŠ stála skupinka rodičů a následně dvou učitelek, kterým se po roce 1989 otevřela možnost založit pro své děti mateřskou školu podle svých představ. Vynaložili mnoho úsilí, aby vlastními silami zvelebili jednu třídu v původní klasické MŠ, kterou jim zajistil tehdejší obvodní úřad. V září 1991 byla otevřena první waldorfská třída, zbývající tři byly klasické. Díky velkému zájmu rodičů a s pochopením ŠÚ se podle waldorfské pedagogiky začalo pracovat postupně i v dalších třídách. Zájemců stále přibývalo, proto v roce 1999 proběhla rekonstrukce v přízemí budovy a vznikla pátá třída. V létě 2007 prošla celkovou rekonstrukcí celá budova mateřské školy. Prostředky na ni pocházely z rozpočtu městské části i od tehdejších rodičů.

Zahrada je postupně upravována na základě projektu, který vznikl ve spolupráci rodičů, učitelek a českých i zahraničních lektorů. Původně sahala až k ulici Na Větrníku, část pozemků však byla vrácena v restituci. Za nynější podobou zahrady najdete mnoho hodin usilovné práce našich učitelek a rodičů.