Adventní období a vánoční čas (prosinec)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

6.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

a) Adventní období zahajuje adventní slavnost, která zahajuje toto láskyplné roční období se nese v duchu něhy, radosti, laskavosti a společné blízkosti. Zahajuje období Adventu. - období přibývajícího světla. Advent byl pro naše předky časem očekávání velké události – zrození nového života uprostřed panující vlády tmy, uprostřed noci, uprostřed chladné a člověku nepřívětivé zimy. Každý rok můžeme právě v tuto dobu prožívat sami v sobě a v kruhu svých blízkých, jak se obrací poměr dne a noci, jak se vánočními světly osvětlují skutečnosti ani ne tak okolo nás, ale spíše uvnitř nás samotných. Kromě Adventní slavnosti nás v prosinci čeká také Mikuláš, který do tříd nechodí, protože chodí k dětem domů, nebo se s ním setkávají i jinde (besídka, ve městě atd.) Školku však potají navštěvuje a zanechá pro děti různé dobrůtky, nebo pár uhlíků, či brambor, které tam podstrčil čert. Někdy může zanechat i psaní. Děti se v nich dozví, čeho si čerti a andělé v jejich chování všimli. Děti se mohou zamyslet nad svými skutky beze strachu z přítomnosti čerta.

b) Vánoční čas: Do vánočních svátků se již plně soustředíme na ztišení se. Snažíme se dětem toto jinak hektické období ve školce zpříjemnit klidnou atmosférou. Vánoční hra je již několik let malou pozorností  celého kolegia WMŠ pro rodiče a pro jejich děti, jako vánoční dárek. Touto slavností končí kalendářní rok a s dětmi i rodiči se paní učitelky setkají až v Novém roce.

6.2. Nosný příběh

a) Před adventní spirálou je dětem  vyprávěn „Příběh o otci Jakubovi a hadovi“, nebo první příběh adventní, který najdeme ve věnečcích, je jim čten i při slavnosti samotné, kde ho většinou paní učitelky převypráví, nebo někde i zahrají.

b) Po slavnosti jsou až do Vánoc dětem čteny adventní příběhy o putování Marie a Josefa do Betléma

6.3. Dítě a slavnost

a) Adventní období

 • U této slavnosti je velmi vhodné nechat působit určité tajemné kouzlo slavnosti a nechat děti dojít k vlastnímu prožitku a neprozradit jim, jak konkrétně bude slavnost probíhat. Není to nic strašidelného, rodiče jsou nablízku, všude velmi silně působí tajemno a postupně rozsvícené svíčky
 • Děti s paní učitelkou nachystají své ručně vyrobené svícínky. Bývají různé, každý rok může být svícínek jiný.
 • Připraví adventní věnec, ať už z chvojí, nebo z perníku, jak si v každé třídě paní učitelky troufnou
 • Děti si připraví ve školce svícínky, někdy zdobené skleněné svícínky, někdy jablíčka, či pomeranče
 • V den slavnosti múže být průběh této adventní slavnosti  maličko jiný. Nastrojené školkové děti si ze šatny až do třídy odvede jedna paní učitelka a ta druhá uvede slavnost rodičům, kteří se posadí na předem připravené židličky. Děti čekají na koberečku, nebo je paní učitelka posadí na židličky, které jsou přímo před posazenými rodiči atd a paní učitelky převypráví příběh, dle zvyklostí. Vyčkáváme na příchod anděla. Anděl vchází za zvuků hudbžíy. Okolí většinou ani nedutá, slyšet jsou jen jemné tóny hudby a zpěvu našeho malého sboru. Anděl lehounce našlapuje a nese zapálenou svíci, kterou zapálí velkou svíčku uprostřed spirály. Děti od učitelky dostanou své ručně vyrobené svícínky a anděl si je po jednom odvádí doprostřed spirály, kde jim svícínek zapálí. Společně pak svícínek položí na okraj spirály. Místa bývají označena hvězdičkou. Spirála se postupně rozzáří a jemně tak prosvětluje třídu. Děti, které prošly spirálkou, posadí paní učitelka na předem připravené místečko. Nakonec spirálou postupně mohou projít i obě paní učitelky. Děti s sebou domů dostanou svůj svícínek. Svíčka v něm již nehoří. Tu si děti mohou zapálit doma s rodiči.

b) Vánoční čas

 • S dětmi si v rytmické části přehráváme vánoční příběh o narození Ježíška. Příběh je plný koled, které děti doprovázejí orfovými nástroji
 • Pečeme s dětmi vánoční cukroví, které si společně rozdělíme při Vánoční hře
 • Nazdobíme s dětmi třídu, popřípadě nazdobíme stromeček
 • S dětmi si ve školce nerozdáváme dárky, protože to patří do rodinného kruhu a ne do školky. Někdy výjimečně děti najdou po Vánocích pod stromečkem nějakou malou stavebnici, nebo knížku, tak jaká je zrovna potřeba v dané třídě.

6.4. Rodič a slavnost

a) Adventní spirála

Rodiče se na této slavnosti podílí velkou měrou. Tato slavnost probíhá večer, takže v prvé řadě zodpovídají za své děti. V každé třídě je potřeba vždy něco trochu jiného, a tak je třeba číst instrukce před slavností na nástěnkách, nebo v mailech. Dále rodiče:

 • před slavností pomohou sehnat chvojí na adventní spirálu
 • zajistí anděla, tj. osobu pokud možno mladou a krásnou, neboli andělskou, a předají kontakt na ní paním učitelkám. Tato osoba by neměla být dětem známa, takže si často třídy vzájemně vypomáhají „půjčováním“ andělů
 • pomohou s přípravou a s úklidem třídy před i po slavnosti.  Je také nutné, aby s úklidem a samozřejmě ani s přípravou třídy děti nepomáhaly, aby bylo zachováno tajemství této slavnosti.
 • zajistí pěvecký sbor ze strany rodičů, který celou slavnost podkresluje jemně hranými a zpívanými adventními písněmi. 
 • Podle potřeb jednotlivých tříd se podílejí na výrobě svícínků, přinesením vhodného materiálu.
 • Po skončení slavnosti se postupně odebereme do šatny. I s odchodem posledního dítka plaménky ve svícínkách stále hoří. Zhasínáme je, až když už jsou všechny děti pryč, protože je důležité, aby si děti zachovaly obraz prosvětlené spirálky a s tímto krásným obrazem odcházely domů. Proto Po slavnosti se třída důkladně uklidí.

b) Vánoční hra

Od rodičů se při této slavnosti mnoho nepožaduje, protože mají svých starostí a radostí s chystáním před Vánoci dost.

 • Od rodičů tato slavnost, na konci kalendářního roku, nevyžaduje nic jiného, než přijít se svými potomky večer vánočně naladěni a poslechnout si příběh o narození Ježíška.
 • Pokud mají rodiče chuť, mohou si k poslechu a podívání na vánoční hru přinést něco vánočního cukroví, horký čaj a podělit se s ostatními.