Prostředí

Vše, co děti obklopuje, má v naší MŠ převážně přírodní charakter, barvy jsou laděné do jemných odstínů. Upřednostňujeme přírodní materiály, protože dětem zprostředkovávají pravdivou zkušenost o svých vlastnostech, mají vlastní energii a čím více zůstávají ve své původní podobě, tím více vybízejí k fantazii a tvořivosti (dřevo, ovčí rouno, včelí vosk na modelování, hedvábí, přírodniny...).

Ke všem činnostem děti používají vždy skutečné nářadí a nástroje, napodobeniny a plasty u nás nemají místo. Nenajdete u nás televizi, video ani jiné technické vymoženosti, protože je děti ke svému vývoji v tomto období nepotřebují. Naopak. Ubírají jim síly, které potřebují k rozvoji a upevňování stavby orgánů a své tělesnosti a které budou později potřebovat i k učení ve škole. Ve třídách se snažíme vytvářet láskyplné prostředí, pohodu a radostnou náladu, protože vše, co dítě prožívá, se hluboko vrývá do jeho nitra a ovlivňuje celý jeho život. Podporujeme hru, experimentování, tvořivost a fantazii. Bráníme předčasnému intelektuálnímu vývoji, který je nepřiměřený věkovým zvláštnostem dítěte.

Stejně tak jako utváření vnitřního prostoru školky je pro nás důležité i utváření zahrady. I zde se snažíme dětem nabízet pravdivé a smysluplné podněty ke zkoumání i činnosti (písek, hlínu, dřevo, kámen, bylinky...)