Svatodušní období – Morena, Velikonoce (březen, duben)

Tento praktický průvodce je určen pouze pro Vás, rodiče. Nečtěte z něj svým dětem!!! Neberte jim prostor pro vlastní prožitek a moment překvapení. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, všechno potřebné se děti včas ve školce dozvědí.

9.1. Smysl, vznik a historie slavnosti

a) Svátky jara jsou jedny z nejradostnějších dnů v roce. Uvozuje je slavnost „Vynášení Moreny“. Přibývá světla. Příroda se očividně mění a je tedy mnoho k pozorování, raší tráva, stromy se odívají nejprve do bělostných okvětních plátků a poté do svěží zeleně. Jarní květinky, které nacházíme, se děti učí pojmenovávat. Je vidět a slyšet mnoho ptáků při jarním prozpěvování.

b) V této době jsou i velikonoční svátky. S nimi se pojí staročeské zvyky svatého týdne před velikonocemi. Děti si jsou vědomy růstových sil. Pro podporu vědomí si těchto sil slavíme s dětmi „Semínkovou slavnost“. Celé toto období je velmi radostné a v dětech – podporujeme zpěvem a recitací povědomí o důležitosti oslav regenerace přírody, aby si jí vážily a ochraňovaly všechny její projevy.

9.2. Nosný příběh

a) Při slavnosti vynášení Moreny si většinou s dětmi čteme příběhy od Aleny Vrbové: Maminka Země,  Sněhurka, a další jarní pohádky o příchodu jara…

b) Semínkovou slavnost doprovází  příběh o „Stvořiteli v rajské zahradě“, který rodiče mohou najít ve věnečcích, paní učitelky si ho s dětmi hrají i v den slavnosti.

9.3. Dítě a slavnost

a) Vynášení Moreny

 • Prožitek této slavnosti začíná ve třídě, když děti společně s učitelkou vyrábí panáka Morenu. Je to většinou ze dvou větví vyrobený kříž, na který se ze slámy, hadérků či papíru udělá hlava a potáhne plátnem, pak stačí postavu přiodít do suknice, blůzky a zástěrky.
 • Slavnost probíhá většinou společně s rodiči, ale i bez nich (záleží na dohodě). Třída se jedno dopoledne vypraví k blízkému potoku či rybníku. Na místě za zpěvu písní se rozloučí děti se Zimou za pomoci dospělých podpálí  Morenu  a poté jí vhodí do ­potoka. Dívají se za ní a těší se na příchod tepla a jarních radovánek. Za zpěvu veselých jarních ­písniček se třída vrací zpět.

b) Semínková slavnost

 • Na tuto slavnost si děti společně s učitelkou připravují květináček. Různými způsoby, kdy záleží na invenci učitelek a momentální dispozici třídy si děti zdobí květníky.
 • Tato jarní slavnost se odehrává jedno dopoledne ve třídě bez přítomnosti rodičů, kteří se ale podílejí na její přípravě.
 • Paní učitelky připraví prostor, ve kterém si děti poslechnou příběh této slavnosti.
 • V den slavnosti se děti  shromáždí ve třídě a společně jdou do připravené místnosti. V tu chvíli jsou připraveny 2 -3 maminky, které vyzdobí třídu všemi jarními kytičkami a cibulovinami, které shromáždili rodiče. Zatím děti vyslechnou příběh a pak jsou jednou z učitelek postupně vysílány, aby prolezly tunýlkem. Než vyrazí na cestu, dostanou květináč s hlínou, asi v polovině své cesty prolézají kolem sedící „matičky Země“. Ta každému dítěti přisype ke hlíně i osení a posílá dítě ke světlému konci tunelu. Tam čeká druhá učitelka, která dítě přivítá a dosype do květináče zbytek hlíny, aby byl připraven na zalití. Když vylezou všechny děti z tunelu do světla třídy, kde je čeká ohromující výzdoba mnoha a mnoha překrásných květin. Následuje ranní kruh a odchod na svačinu a poté na zahradu.

9.4. Rodič a slavnost

a) Při vynášení Moreny je krásné, když se učitelky mohou opřít o pomoc rodičů, pokud si o ni řeknou. V některých třídách vynáší Morenu jen třída sama.

 • Při Moreně využívají paní učitelky pomoci rodičů při nošení Moreny samotné, při jejím zapalování a hoření a při házení do vody
 • Rodiče pomáhají při přecházení frekventovaných silnic a koordinaci pochodu za vynesením Morany a po ní při návratu zpět.

b) Semínková slavnost je na pomoci nebývale závislá. Vždy se jedná o dohodu paních učitelek a rodičů

 • každá rodina by se měla při této slavnosti angažovat alespoň dodáním květin do třídy.
 • Jeden rodič nakoupí s dostatečným předstihem malé květináče, hlínu, osení
 • V předvečer slavnosti se několik rodičů schází ve třídě, kde bude slavnost probíhat a staví přes celou třídu temný tunel podle paní učitelky, která celou stavbu tunelu řídí. Z látek, paravánů, dek, provazů a dalších pomůcek je vytvořen tunel vedoucí z jednoho konce třídy do druhého. Tunel symbolizuje cestu semínka ze země na povrch ke světlu. Je vytvořen z černé látky, která postupně přechází v hnědou, zelenou, modrou, červenou, oranžovou až do žluté látky na konci.
 • Stejně tak je zapotřebí pomoci maminek při likvidaci tunelu, když děti s učitelkami odejdou
 • V den slavnosti vyzdobí třídu květinami, jak je popsáno v kapitole 9.3.
 • Je potřeba najít osobu ženského pohlaví, která má o této slavnosti povědomost a je ochotná a schopná „zahrát“ matičku Zemi, která není dětem známá.