Aktuální zakázky

Přehled zakázek, které vypisuje Waldorská mateřská škola, Dusíkova 1946/3, Praha 6, 162 00

Podrobnosti ke každé zakázce jsou na nástěnce WMŠ nebo u paní ředitelky.

(nabídky se přijímají na adrese WMŠ , na mailovou adresu : skolka@wmsdusikova.cz, nebo telefonicky na čísle paní ředitelky Mgr. Heleny Balákové 777 194 630)


POŽADOVANÝ OBSAH NABÍDKY:

základní údaje o uchazeči

základní cena

termín dodání

 DOLOŽENÍ DOKLADŮ: prokázání oprávněnosti k podnikání

PŘÍJEM NABÍDEK:

na výše uvedené adrese školy písemně,
nebo na e-mailovou adresu školy,
nebo osobně v ředitelně školy

 PLATEBNÍ PODMÍNKY:  platba převodem na účet dodavatele , nebo hotově

DALŠÍ PODMÍNKY:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena,....neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy, právo odmítnout nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

 

 P Ř E H L E D   N A B Í D E K :

  • PŘEDMĚT ZAKÁZKY: Notebook 2x, operační systém Windows 10 a novější, frekvence jednoho jádra cpu min. 1.5 GHz a vyšší,  počet jader cpu 2 a vyšší, spotřeba cpu max. 50W, minimálně jeden pevný disk o kapacitě 120GB a vyšší, technologie disku SATA SSD, RAM 4GB a více, minimálně 2x usb 2.0 a minimálně 1x port usb 3.0 a více, hmotnost nižší než 2 Kg, RJ45 LAN min. 100mbit, wifi min 802.11n, výdrž na baterie min. 5Hod a déle, displej 13 – 15 palců.

     

    TERMÍN DODÁNÍ: do 10.10.2017

    KRITÉRIA HODNOCENÍ: nabídková cena s dopravou a s DPH nepřekročí částku   40.000,-Kč / kus