Výsledky přijímacího řízení pro šk.r.2018/19

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Waldorfská mateřská škola Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6 v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 do Waldorfské mateřské školy Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6 a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo - KÓD Rozhodnutí
1. 5018 předškolák ANO
2. 8018 předškolák ANO
3. 5618 předškolák ANO
4. 8818 předškolák ANO
5. 1918 předškolák ANO
6. 9418 předškolák ANO
7. 10118 předškolák ANO
8. 10418 předškolák ANO
9. 4718 předškolák ANO
10. 10918 předškolák  ANO
11. 5118 předškolák ANO
12. 6918 předškolák  ANO
13. 6818 předškolák ANO
14. 11318 předškolák ANO
15. 618  ANO
16. 1218  ANO
17. 1018 ANO
18. 7118  ANO
19. 6318 ANO
20. 2418 ANO
21. 4818 ANO
22. 6218 ANO
23. 9318 ANO
24. 9118 ANO
25. 4918 ANO
26. 2218 ANO
27. 5318 ANO
28. 3318 ANO
29. 9018 ANO
30. 10618 ANO
31. 10218 ANO
32. 8618 ANO
33. 2818 ANO
34. 3118 ANO
     

 

Upozornění pro rodiče:

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.